szleng szótár
  
 
 
 a többiek
 GYIK
szleng szótár
 
 
 
 
  előfordulások   |    címkék   |    időrendben   |    random   |    wanted  
  A  Á  B  C  CS  D  E  É  F  G  GY  H  I  Í  J  K  L  LY  M  N  NY  O  Ó  Ö  Ő  P  Q  R  S  SZ  T  TY  U  Ú  Ü  Ű  V  W  X  Y  Z  ZS  #   
     
 
 
 
Szolgáltatási szabályzat

A Hogymondom.hu Szolgáltatási Szabályzata (a továbbiakban: HSZSZ) leírja a Hogymondom.hu honlap (továbbiakban: weboldal) működtetésének jellemzőit, megfogalmazza adatgyűjtési és kezelési politikánkat, és világosan kinyilvánítja azokat a kötelezettségeket, amelyeket a weboldal felhasználóinak vállalniuk kell annak érdekében, hogy a weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe vehessék. Aki regisztrálja magát a weboldalon, egyben kinyilvánítja azt is, hogy tudomásul veszi és elfogadja ezen dokumentumban leírtakat.
I. A szolgáltatás ismertetése
A Felező Bt. a Hogymondom.hu honlapon keresztül ("weboldal") lehetővé teszi regisztrált felhasználóinak, hogy szlengszavakat, nyelvi szófordulatokat definiáljanak és tegyenek közzé egy szabadon kereshető adatbázisban. A weboldal a fenti működésen túl számos egyéb, a közzétett tartalmon alapuló szolgáltatást is nyújt.
II. A HSZSZ elfogadása
A Hogymondom.hu nem felel meg minden közönségnek. A weboldalon közzétett tartalom a jelenkori magyar beszélt nyelven alapul, ennél fogva gyakorta nyers, durva, közvetlen fogalmazású, amely egyesekre nézve sértően hathat. Ha valakit a weboldalon közzétett tartalom (jellegéből kifolyóan) sért, kérjük, szüntesse be az oldal látogatását és távozzon békével. Amennyiben valaki úgy ítéli, hogy a weboldal tartalma nem méltó családtagjai figyelmére, úgy tiltsa meg nekik az oldal látogatását. A weboldalon regisztrált felhasználók tudomásul veszik a HSZSZ-ben lefektetett szabályokat. Ha a Felező Bt. úgy ítéli, hogy a weboldal valamelyik felhasználója félrevezető, hiányos, becsületsértő, rágalmazó, szándékosan pontatlan információt tett közzé, a Felező Bt. fenntartja a jogot, hogy azt a felhasználót megakadályozza további bejegyzések létrehozásában és kitiltsa a weboldalról.
III. Adatvédelmi állásfoglalás
A Felező Bt. szolgáltatás-futtatással összefüggő adatokat gyűjt (ideértve operációs rendszerrel, böngészővel, futtatási dátummal/idővel kapcsolatos adatokat). Ezeket az adatokat olyan belső felhasználású statisztikák létrehozására használjuk, amelyek segítenek minket a weboldal fejlesztésében.
Kijelentjük, hogy a fent említett adatokat nem egyedi felhasználók azonosítására használjuk. A weboldal egyes funkcióinak használatához a felhasználónak meg kell adnia e-mail címét a Felező Bt-nek. A Felező Bt. az ilyen módon gyűjtött e-mail címekre nem küld kéretlen üzeneteket, és az e-mail címeket nem adja ki harmadik személynek, kivéve, ha az a harmadik személy van megbízva a levelezési lista technikai kezelésével, vagy erre jogerős hatósági felszólítást kap.
IV. Közzétett tartalom [bejegyzések]
A weboldal szolgáltatásaival gyűjtött, és a weboldalon közzétett adatok a Felező Bt. kizárólagos tulajdonát képezik, kivéve a más személy által birtokolt vagy levédett tartalmakat.
A tartalom közzétételének irányvonalai és feltételei a következők:
1. A tartalom közzétételére vonatkozó irányvonalak megértése és a hozzájuk való ragaszkodás a felhasználó felelőssége. A Felező Bt. nem felelős a közzétett tartalom felügyeléséért illetve a bejegyzések szűréséért.
2. Amennyiben a Felező Bt. valamelyik bejegyzést elfogadhatatlanul sértőnek, vagy a szerzői jogokat sértőnek, vagy elfogadhatatlan tartalmúnak ítéli, a Felező Bt. azt a bejegyzést minden további figyelmeztetés nélkül eltávolítja a weboldalról. Mindazonáltal a Felező Bt. nem kötelezi magát a bejegyzések ellenőrzésére, és nem gátolja szükségszerűen a weboldal felhasználóit helytelen tartalom közzétételében.
3. A weboldal felhasználói által közzétett bejegyzéseket a Felező Bt. a magyar szerzői jogi törvények által lehetővé tett legteljesebb mértékben birtokolja, ideértve a kiadói tevékenység során történő ismételt közzétételt bármilyen más médiumon, legyen az nyomtatott vagy elektronikus, stb. Ilyen esetekben a bejegyzést közzétevő nevét a Felező Bt. nem köteles mellékelni.
4. A Hogymondom.hu szolgáltatásainak használatával a felhasználó elismeri, hogy a weboldal nem köteles a rajta megjelenő tartalom szabályozására. A felhasználó továbbá azt is tudomásul veszi, hogy a fentieknek megfelelő figyelembe veszi és elfogadja a weboldalon található tartalom felhasználásának kockázatait, szükséges kritikával szemlélve a tartalom helyességét, teljességét és hasznosíthatóságát.
V. Felhasználói házirend
A Hogymondom.hu nem felel meg minden közönségnek.
A látogatók és felhasználók tudomásul veszik, hogy a weboldalon található összes tartalom annak a felhasználónak a műve és felelőssége, aki a bejegyzést rögzítette.

Mivel a Felező Bt. nem gyakorol abszolút ellenőrzést a weboldalra érkező tartalom felett, nem is garantálja a tartalom helyességét, érvényességét. A felhasználó a weboldal látogatásakor tudomásul veszi, hogy szembesülhet számára sértő, illetlen vagy kifogásolható tartalommal. Amennyiben olyan tartalmat talál a weboldalon, amely az alábbiakban vázolt házirendet sérti, a Felező Bt. saját hatáskörében dönti el, hogy milyen intézkedéseket tesz.

Te mint felhasználó, aki tartalmat teszel közzé, beleegyezel, hogy elfogadod a Felhasználói Házirend (továbbiakban: házirend) feltételeit, különös tekintettel az alábbiakra:
1. Nem sérted meg a házirend szabályait, és erre másokat sem bátorítasz/bujtogatsz.
2. Nem teszel közzé olyan tartalmat, amely törvényellenes, sérti magánszemélyek jogait. (Tehát nem adod meg pl. magánemberek személyi adatait, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, stb.)
3. Nem személyesítesz meg törvényellenesen természetes vagy jogi személyeket.
4. Nem hamisítod meg, manipulálod, vagy álcázod a weboldalra feltöltött továbbított tartalom eredeti forrását.
5. Nem teszel közzé olyan tartalmat, amit törvény szerint nincs jogod közzétenni.
6. Nem teszel közzé olyan tartalmat, amely kikezdi valakinek a személyiségi jogait, szerzői és szomszédos jogait, vagy valamely levédett dologgal kapcsolatos jogait.
7. Nem helyezel el engedély nélkül reklámot, promóciós anyagot vagy propagáló anyagot. Nem népszerűsítesz piramisjátékot, nem továbbítasz junkmailt, láncleveleket, spam-et.
8. Nem teszel közzé olyan tartalmat, amely szoftver vírust vagy bármilyen más programkódot tartalmaz, vagy olyan célból készült, hogy gátoljon, tönkretegyen, vagy korlátozzon bármilyen számítástechnikai vagy kommunikációs hardvert vagy szoftvert rendeltetésszerű működésében.
9. Nem zavarod meg vagy akadályozod a weboldal szolgáltatásait, illetve a weboldal szolgáltatásait lehetővé tevő hardver/szoftver hátteret. Betartod a weboldal szolgáltatásainak működéséhez szükséges szabályozásokat, tiszteletben tartod az ehhez szükséges irányelveket.
10. Nem teszel közzé gyűlölködő, személyeskedő tartalmat.
11. Nem adsz közre olyan információt, amely illegális tevékenységeket népszerűsít, vagy egyének illetve csoportok sérelmére, kárára lenne.
Nem népszerűsítheted az egyének, csoportok, állatok vagy a természet kárára elkövetett erőszakot.
12. Nem kezdeményezel olyan kereskedelmi tevékenységet, amely kapcsolatos lenne a Hogymondom.hu-val vagy a Felező Bt-vel, a Felező Bt. előzetes írásos felhatalmazása nélkül.
A Felező Bt. fenntartja a jogot, hogy meggátolja olyan felhasználók bejegyzéseit, akiknek e-mail címe összefüggésbe hozható a házirend írott szabályainak vagy szellemiségének megsértésével. Ha olyan eseményről értesülsz, amely a házirendet sérti, értesítsd a Felező Bt-t e-mailben.

A Felező Bt. tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát. Ha úgy gondolod, hogy munkádat olyan módon használták fel a weboldalon, hogy az sérti szerzői jogaidat, kérjük, lépj kapcsolatba velünk a weboldalon található [kapcsolat] linken keresztül.
VI. A szolgáltatás módosítása vagy megszüntetése
Te mint felhasználó, beleegyezel, hogy a Felező Bt. saját hatáskörében blokkolhat, eltávolíthat bejegyzéseket vagy bármilyen olyan tartalmat, amelyről úgy ítéli, hogy sérti a HSZSZ szabályait vagy szellemiségét.
VII. A szolgáltatás újraértékesítése
Te mint felhasználó, egyetértesz azzal, hogy nem másolod, alkotod újra, adod el, vagy terjeszted a weboldal szolgáltatásainak részét vagy egészét a Felező Bt. előzetes írásos felhatalmazása nélkül. Mindazonáltal azok a szerzők, cikkírók, szociológusok, jogi személyek és diákok, akik a Hogymondom.hu szolgáltatásairól értekeznek, utalhatnak a weboldal szolgáltatásaira az általuk választott módon.
VIII. Hirdetések
A Felező Bt. fenntartja a jogot, hogy az általa választott módon és időben hirdessen a weboldalon. Ezen hirdetések módja, terjedelme igény szerint változhat.
IX. Linkek
A weboldal esetenként hivatkozásokat tartalmazhat más weboldalakra illetve tartalmakhoz. Mivel a Felező Bt-nek nincs ellenőrzése a hogymondom.hu-n kívül eső weboldalak tartalma fölött, ezért te mint felhasználó elfogadod és egyetértesz azzal, hogy a Felező Bt. nem vonható felelősségre bármely más weboldalon található tartalomért.
X. Tulajdonosi jogok
A weboldal használata során te mint felhasználó tudomásul veszed, hogy a weboldal tartalmazhat olyan jogvédett vagy bizalmas információt, amely a Felező Bt., és/vagy a weboldal létrehozásához szükséges szoftvert fejlesztő cégek tulajdona. A weboldal kinézete (interface, layout, színséma, állandó grafikai elemek, tipográfiai megoldások) és a weboldal használata során felmerülő, oldalra szabott technikai megvalósítások (az oldalon elérhető tartalom, és a hozzáférés módja), más kifejezéssel élve az ún. look&feel a Felező Bt. jogvédett tulajdonát képezik.
XI. Hogymondom.hu önkéntesek
A weboldal egyes funkcióit önkéntesek látják el. Bár szerkesztői státuszba bárki kerülhet az oldal rendeltetésszerű használata során, a státusszal járó szerkesztői jogokat önkéntesen, saját felelősségére gyakorolja, és ezáltal önkéntes munkát végez. A HSZSZ elfogadásával minden hogymondom.hu önkéntes szerkesztő elismeri, hogy szerkesztői munkájuk eredménye a megalkotással egyidejűleg a Felező Bt. szellemi tulajdonává válik, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alá kerül.
XII. Jótállás/kártérítés
A Hogymondom.hu felhasználói elfogadják, hogy mentesítik a Felező Bt-t és a weboldal működtetésével kapcsolatba hozható természetes és jogi személyeket (alkalmazottakat, szerkesztőket, önkéntes szerkesztőket, stb.) a felhasználó vagy regisztrált accountja ellenében a HSZSZ megsértése miatt, vagy mások jogainak megsértése miatt indított (hatósági) eljárás során támasztott összes igénylés, követelés terhe alól, beleértve a perköltséget is.

A felhasználó maga felel a weboldal használata közben, vagy a weboldal használatának eredményeként megtett összes cselekedetéért. A weboldal használata során nyert bármely tartalom vagy adat a felhasználó saját felelősségére és kockázatára kerül a birtokába.

A felhasználó maga felel a weboldal tartalmának felhasználásáért és az abból fakadó összes következményért. Sem javaslat, sem információ, akár írásban, akár vizuálisan megjelenítve, vagy hanganyagot tartalmazó állományban rögzítve nem jogosít garanciára vagy felelősségvállalásra, kivéve, ha a Felező Bt. a HSZSZ-ben kifejezetten így nyilatkozik.

A weboldalon található tartalom nem a Felező Bt., a weboldal fenntartói, szerkesztői, önkéntes szerkesztői, a weboldalon hirdetők, vagy bármely más a Felező Bt-vel kapcsolatba hozható jogi vagy természetes személy véleményét tükrözi, kivéve, ha ezt a tartalom mellett a Felező Bt. kifejezetten közli.
XIII. A Hogymondom.hu nemzetközi használata
A Hogymondom.hu weboldalat Magyarországról működteti a Felező Bt.
A Felező Bt. nem áll jót a weboldal tartalmának Magyarországon kívüli felhasználhatóságáért. Az internet nemzetközi jellegénél fogva a Magyarországon kívüli felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy teljesítik a magyar helyi és a nemzetközi szerzői jog ide vonatkozó elvárásait. A weboldal Magyarországon kívüli felhasználói maguk felelnek a vonatkozó törvények betartásáért.
XIV. Korlátolt felelősség
Te mint felhasználó megérted és elfogadod, hogy a Felező Bt. nem felel
• semmilyen közvetlen, közvetett, előre nem látott vagy következményszerű kárért, haszonvesztésért vagy vevőkörvesztésért, amely a weboldal szolgáltatásainak használatából vagy a használat hiányából ered;
• bármely felhasználója által felrakott tartalomban szereplő kijelentésért vagy kötelezettségért;
• bármely más, a weboldalon nyújtott szolgáltatással kapcsolatos dologért.
Az olyan jellegű vitákat, amelyek vélt kárt okoztak, a kárvallott személy és a vélt kárhelyzetet előidéző magánszemély belső ügyeként kell kezelni. A Felező Bt. nem foglal állást ilyen ügyekben és semmilyen formában nem szolgáltat felhasználóiról információt, hacsak arra törvényes hatósági felszólítást nem kap.
XV. Teljes szerződés
A HSZSZ megtestesíti a teljes megállapodást közted, mint felhasználó, és a Felező Bt. között, és megszabja a Hogymondom.hu weboldal szolgáltatásainak használatára vonatkozó szabályokat. A házirendben foglaltak jogharmóniában állnak a magyar polgári törvénykönyv vonatkozó részeivel. Jogvita esetén első fokon a Kalocsai Városi Bíróság az illetékes.

A házirend megsértését kérjük, jelezd [e-mailben] közvetlenül a Felező Bt. felé.
A bejövő üzenetek nagy száma miatt a Felező Bt. nem tudja garantálni, hogy minden üzenetre választ küld, de feldolgozást követően meg fogja hozni a HSZSZ-ben lefektetett szabályoknak megfelelő intézkedéseket.

A HSZSZ-ben található fejezetcímek csupán a tartalom tagolására szolgálnak, nem hordoznak egyéb szerződésszerű szerepet.
 
 
 
szleng szótár szleng szótár
    GYIK |  média ajánlat |  jogi dolgok |  kapcsolat    
Ajánlott böngészők: Firefox, Google Chrome, Safari, IE7
© felező 2008. Minden jog fenntartva.
szleng szótár